Under våra år på ledande befattningar inom servicebranschen så har vi insett att nyckeln till ett framgångsrikt och lönsamt företag är att alla medarbetare vill ge suverän service. Vi vill tillägna denna bok till alla ledare som, liksom vi själva, kan och vill lära sig mera om att vilja företagets bästa.

De kritiska framgångsfaktorer vi anser krävs i alla företag är:

1. En engagerad ledare som kan inspirera medarbetarna

2. Ledaren måste få alla att vilja företagets bästa

3. Ledaren måste få alla att förstå sitt eget ansvar för helheten

I boken beskriver vi hur man kan nå dit och vilka verktyg man kan använda för att kartlägga, analysera och vidta rätt förbättringsåtgärd. Genom att kontinuerligt använda denna typ av verktyg, kan ledaren skapa samhörighet, samarbete och engagemang i företaget och förbättra såväl service som kvalitet och lönsamhet.

Om författarna

Carola Rönnqvist har en bred kunskapsbas inom kvalitet, service, miljöutveckling och marknadsföring. Carola har varit ansvarig och drivande av Umeå Folkets Hus kvalitets-, service- och miljöarbete vilket har resulterat i flerfaldiga utmärkelser från Scandinavian Service and Quality Award. Veronica Boxberg Karlsson är en av världens ledande expert på Att mäta service. Grundare av Better business, Europas största Branschorganisation för Mystery Shopping och Scandinavian Service and Quality Award.

Boken kostar 250:-      25% moms tillkommer.

Önskar ni köpa boken eller vill veta mera, kontakta mig på mail info@carolafranumea.se